Audyt bezpieczeństwa fizycznego obiektów

Weryfikacja stanu bezpieczeństwa fizycznego obiektów, osób, materiałów i dokumentów przed dostępem fizycznym, podglądem, podsłuchem lub inną formą penetracji wraz z procedurami dopuszczającymi i sprawdzającymi. W ramach audytu wykonujemy między innymi:

  • próby wejścia do obiektu oraz stref o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa,
  • symulowane próby przełamania i obejścia zabezpieczeń fizycznych,
  • próby kradzieży urządzeń i materiałów,
  • próby instalacji urządzeń podsłuchowych,
  • weryfikację pomieszczeń pod względem zainstalowanych urządzeń podsłuchowych,
  • ocenę stanu istniejących zabezpieczeń fizycznych i związanych z nimi procedur.

Wynik audytu przekazywany jest klientowi w formie raportu dokumentującego przebieg audytu, spostrzeżenia o uchybieniach i nieprawidłowościach, wskazaniach słabych punktów oraz wytyczne do ich usunięcia.

 

W ramach wykonania przeglądu bezpieczeństwa informacji, oferujemy wsparcie merytoryczne, doradztwo, szkolenia i konsultacje na wszystkich etapach: planowania, wdrażania i eksploatacji bezpieczeństwa informacji.


Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy wypełnic formularz kontaktowy, odezwiemy się do Państwa wkrótce.

Sending