Audyty systemów zarządzania

Audyty systemów zarządzania

Audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ciągłością działania – przegląd wdrożonych i planowanych do wdrożenia procesów, procedur i praktyk działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji pod kątem zgodności z uznanymi na świecie standardami PN ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, ISO 22301:2012 – Societal security — Business continuity management systems — Requirements.

Audyt systemów  autonomicznych jak również systemów zintegrowanych z systemami opartymi o normy m.in. ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania; ISO 14001:2015-09 – Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.
Zakres audytu obejmuje w szczególności:

  • przegląd dokumentacji systemowej;
  • weryfikację wdrożenia procesów systemowych;
  • przegląd stosowanych zabezpieczeń;
  • weryfikację praktyk działania w procesach biznesowych.

Dodatkowo:

Audyt pre-certyfikacyjny wykonany przez audytora certyfikującego.

Wynik audytu przekazywany jest klientowi w formie raportu dokumentującego przebieg audytu, spostrzeżenia o uchybieniach i nieprawidłowościach oraz wytyczne do ich usunięcia.


Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy wypełnić formularz kontaktowy, odezwiemy się do Państwa wkrótce.

Sending