Doradztwo i asysta w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów zarządzania ciągłością działania

Zaprojektowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania nie jest możliwe bez aktywnego udziału Zamawiającego dlatego też oferujemy wsparcie merytoryczne przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz rozwiązywanie problemów w ramach realizacji poniższych etapów.

  1. Audyt zerowy i analiza rozwiązań stosowanych w organizacji, analiza luk. Moderowanie opracowania kontekstu, w którym organizacja stara się osiągnąć cele biznesowe.
  2. Opracowanie modelu funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i wytworzenie dla niego odpowiedniej dokumentacji systemowej oraz określenie zapotrzebowania na zasoby.
  3. Wdrożenie modelu – wsparcie przy wykonaniu analizy ryzyka, analizy wpływu na biznes, opracowania planów postępowania z ryzykiem, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla personelu zaangażowanego w procesy zarządzania bezpieczeństwem.
  4. Wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu zabezpieczeń. Wsparcie przy opracowaniu planów ciągłości działania.
  5. Szkolenia pracowników i wsparcie przy wdrożeniu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w procesach biznesowych organizacji. Testy planów ciągłości działania.
  6. Wsparcie w realizacji audytów wewnętrznych i przeglądów kierownictwa.

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy wypełnić formularz kontaktowy, odezwiemy się do Państwa wkrótce.

Sending