Doradztwo w zakresie usług podpisu elektronicznego, elektronicznej tożsamości i transakcji elektronicznych

Systemy teleinformatyczne biznesowe dostarczają materiał dowodowy z procesów biznesowych, które realizują. Zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów wymaga zaprojektowania tak poszczególnych komponentów, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych, spełnienie wymagań prawnych i dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Zespół ekspertów i konsultantów posiada szeroką wiedzę i doświadczanie w zakresie projektowania i budowania rozwiązań i systemów zapewniających identyfikację oraz zabezpieczenie transakcji elektronicznych, w szczególności oferujemy:

  • Projektowanie procesów biznesowych, zapewniających zgodność z przepisami prawa oraz zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych dokumentów i zapewnienie ich wartości dowodowej.
  • Projektowanie mechanizmów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej zapewniającej audytowalność oraz redukcję ryzyka transakcji elektronicznych.
  • Optymalizację, ergonomię i bezpieczeństwo użycia podpisu elektronicznego.
  • Analizę i projektowanie rozwiązań zarządzania tożsamością, jednokrotnego logowania oraz podziału ról.
  • Projektowanie i dostosowanie rozwiązań do wymagań rozporządzenia eIDAS w zakresie elektronicznej identyfikacji i usług zaufania.
  • Projektowanie oraz budowanie centrów certyfikacji oraz pozostałych elementów Infrastruktury Klucza PKI.
  • Przygotowanie pełnej dokumentacji Formalnej, Technicznej oraz Organizacyjnej dla usług zaufania, usług certyfikacyjnych.
  • Konsultacje i ekspertyzy prawno-techniczne z zakresu podpisu elektronicznego, elektronicznych transakcji, PKI, usług zaufania.Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy wypełnić formularz kontaktowy, odezwiemy się do Państwa wkrótce.

Sending